This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Konkursy

 

 

GULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

1050 Rocznica Chrztu Polski

 

W związku z przypadającą w roku bieżącym 1050 rocznicą Chrztu Polski Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej w ramach realizacji projektu „1050 lat chrześcijaństwa i państwowości w Polsce” zaprasza uczniów klas IV- VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów z terenu powiatu sochaczewskiego do udziału w konkursie wiedzy historycznej.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Pani Senator Anna Maria Anders.

Konkurs jest integralną częścią projektu „1050 lat chrześcijaństwa i państwowości w Polsce”, współfinansowanego przez Fundację BZ WBK.

Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia związane z historią Polski i historią chrześcijaństwa na ziemiach Polski od czasów Mieszka I, aż po dzień dzisiejszy.

Cele konkursu:

1. Upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych w związku z rocznicą 1050–lecia Chrztu Polski.

2. Rozwijanie zainteresowań uczniów historią Państwa Polskiego.

3. Kształtowanie świadomości narodowej i postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie wiedzy o historii naszej Ojczyzny.

4. Kształtowanie wartości moralnych i obywatelskich jako ważnego czynnika wychowawczego integrującego młode pokolenie Polaków.

5. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i interpretowania różnych źródeł historycznych /teksty, ilustracje, mapy/.

6. Umiejętność posługiwania się chronologią.

7. Promowanie talentów.

Organizacja i warunki uczestnictwa:

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej. Honorowy Patronat nad Konkursem objęła Pani Senator Anna Maria Anders.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz do uczniów gimnazjów z terenu powiatu sochaczewskiego.

3. Szkoły, po przeprowadzeniu etapu wewnętrznego zgłaszają maksymalnie trzech uczniów do organizatora. Termin zgłoszenia upływa 10 czerwca 2016 roku. Dane uczestnika należy kierować na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , podając następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, szkołę, dane opiekuna, w tym kontaktowy numer telefonu.

4. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową, której zadaniem będzie opracowanie testów oraz ocena prac konkursowych W skład komisji konkursowej wejdą historycy i osoby posiadające doświadczenie w organizacji podobnych przedsięwzięć. Koordynatorem konkursu jest członek Zarządu Stowarzyszenia Wanda Dragan, tel. 513071333.

5. Konkurs będzie przeprowadzony w formie testu wiedzy historycznej.

6. Uczestnicy będą podzieleni według wieku - kategoria szkoły podstawowe oraz gimnazja.

7. Członków Komisji obowiązuje tajemnica.

8. Treść testów zostanie ujawniona w chwili rozpoczęcia konkursu.

9. Z przebiegu konkursu zostanie sporządzony protokół.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych konkursu

Przebieg konkursu:

1. Finał konkursu odbędzie się w dniu 17 czerwca w Iłowie. Godzina i miejsce finału będą podane uczestnikom i opiekunom telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Test będzie się składał z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Na rozwiązanie testu uczestnik będzie miał 45 minut.

3. W przypadku równorzędnej liczby punktów, w celu wyłonienia zwycięzców, zostanie przeprowadzony test uzupełniający, składający się z 5 zadań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Na ich rozwiązanie uczestnik będzie miał 10 minut. Test uzupełniający odbędzie się niezwłocznie po sprawdzeniu i ogłoszeniu wyników I testu.

4. Podczas konkursu, w każdej kategorii wyłonionych będzie po trzech laureatów. Organizator, w przypadku wysokiego poziomu wiedzy uczestników, może dodatkowo wyróżnić osoby spoza grona laureatów, które wykazały się wysoką wiedzą historyczną. Dla laureatów i osób wyróżnionych Organizator zapewnia nagrody.

5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali we wrześniu 2016 r. w Iłowie.

 

Zakres tematyczny konkursu:

1. Legendarne początki państwa polskiego.

2. Plemiona polskie i ich siedziby.

3. Chrzest Polski i jego znaczenie dla przyszłości państwa polskiego.

4. Wybitni władcy Polski na przestrzeni wieków.

5. Zasłużone postacie duchowieństwa polskiego w historii naszej Ojczyzny.

6. Wydarzenia w dziejach Polski mające wpływ na życie Polaków.

7. Historia Ziemi Iłowskiej w kontekście jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Literatura:

1. Atlas historyczny dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

2. Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki.

3. Podręczniki historii dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum.

4. Portale internetowe, m.in. - http://historia.org.pl/, http://dzieje.pl/, http://polskiedzieje.pl/,

   

Mazowiecki konkurs filmowy dla klas 4-6 szkół

podstawowych ,,KOF”

Regulamin

1. Cele realizacji zadań konkursowych:

Zobrazowanie dobrej prozy z kanonu lektur szkolnych oraz własnych pomysłów.

Popularyzowanie sylwetek sławnych ludzi w Polsce i na świecie.

Zainteresowanie się różnymi kulturami oraz zdobywanie wiedzy na ich temat.

Poszerzanie wiedzy dzieci o wybitnych osobistościach historycznych.

Rozwijania umiejętności pisania tekstów literackich i przekształcanie ich na scenariusze.

Stworzenie młodzieży okazji wykazania się uzdolnieniami i kreatywnością.

Pielęgnowanie talentu artystycznego.

2. Etapy Konkursu:

I etap - szkolny - ogłoszenie Konkursu, zebranie prac, wybór najlepszych prac i wysłanie ich

na Konkurs; Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 6 najlepszej prac.

II etap - zakwalifikowanie do konkursu prac spełniających wymogi regulaminowe;

III etap - ocena regulaminowych prac i przyznanie nagród.

3. Ogólne zasady udziału w Konkursie dotyczące wszystkich kategorii:

3.1. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 6 wybranych prac.

3.2. W konkursie mogą brać udział prace indywidualnych twórców

3.3. Prace bez wyraźnej metryczki lub z błędną nazwą szkoły nie będą brały udziału w konkursie.

3.4. Organizatorzy Konkursu nie zwracają nadesłanych prac ani ich opakowań.

3.5. Uczestnicy Konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni, nie otrzymują dyplomu uczestnictwa.

3.6 Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację pracy na stronie internetowej szkoły lub w prasie lokalnej.

4. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły.

Ogólne kryteria oceny nadesłanych prac:

poprawność merytoryczna;

różnorodność zastosowanych sposobów przekazu;

oryginalność przekazu.

5. Informacje konkursowe

Zachęcamy do nagrania własnego filmu o dowolnej tematyce (od 1 do 7 minut)

6. Adresaci konkursu

• Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych wszystkich typów.

7. Wymagane informacje o uczestnikach Konkursu:

Imię i nazwisko.

Wiek i klasa.

Pełna nazwa i adres szkoły.

Nazwisko nauczyciela- opiekuna.

8. Terminy

• Nadsyłanie prac - do 6.06.2016r. na adres Niepubliczna Podstawowa Szkoła

Odkrywców ul. Ogrodowa 14; 05-500 Józefosław

Ogłoszenie werdyktu na stronie internetowej szkoły 9.06.2016r.

Odczytanie werdyktu przez przewodniczącego komisji konkursowej i rozdanie

nagród zostanie ustalone indywidualnie.

9. Nagrody

Przyznane zostaną trzy nagrody za: I, II, III miejsce.

Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia.

Nagrodzony uczeń za 1 miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

( smartfon lub tablet).

Nagrodzeni uczniowie za 2 i 3 miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

(książki oraz gadżety elektroniczne )

Nauczyciele uczniów nagrodzonych otrzymają podziękowanie.

Uczestnicy konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni nie otrzymują dyplomu uczestnictwa.

Dyplomy i nagrody nieodebrane w czasie uroczystego podsumowania konkursu przez nagrodzonych można będzie odebrać w sekretariacie szkoły- nie odebrane nagrody do dnia np. 15.09.2016 zostaną przesłane pocztą, do szkoły ucznia)

10. Kontakt :

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Odkrywców ul. Ogrodowa 14; 05-509 Józefosław

Justyna Syta – Kierasińska

             

  I Edycja Powiatowego Konkursu Mistrz Gramatyki

dla uczniów szkół podstawowych  

I.       Organizator:

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie 

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Sochaczew 

II.    Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy z dziedziny gramatyki języka polskiego,

- promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach,

- rozwijanie uzdolnień humanistycznych,

- budzenie szacunku do języka polskiego,

- wytworzenie motywacji do nauki o języku,

- integracja uczniów i nauczycieli,

- nawiązanie kontaktu z rówieśnikami ze szkół powiatowych.

       III.     Kategorie wiekowe: szkoła podstawowa – kl. V-VI

IV.              Zakres materiału: wiadomości z gramatyki zawarte w podstawie programowej szkoły podstawowej.

V.   Zasady uczestnictwa:

1.      W konkursie, mającym formę testu, mogą wziąć udział uczniowie ze szkół podstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego (po 3 osoby z jednej szkoły).

2.      Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

I etap – każda szkoła przeprowadza eliminacje wewnątrzszkolne mające na celu wyłonienie trzech najlepszych reprezentantów szkoły do eliminacji powiatowych,

II etap – eliminacje powiatowe: test.

3.      Zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych należy nadesłać  na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 3

ul. Hanki Sawickiej 5

96-500 Sochaczew

faksem na numer telefonu (46) 862-24-61 lub złożyć osobiście w sekretariacie  szkoły w terminie do 16 maja 2016r.

VI.               Przebieg konkursu powiatowego:

1.    Konkurs odbędzie się 25 maja 2016r, o godzinie 12.00  w Szkole Podstawowej Nr3                                 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie ul. H. Sawickiej 5.

2.    Podczas pisania testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy, porozumiewać się                           z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac itp.

3.    Komisja Konkursowa składać się będzie z nauczycieli wytypowanych ze szkół, biorących udział  w konkursie  (po jednej osobie ze szkoły).

4.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami prac bezbłędnych lub z taką samą liczbą błędów.

5.    Prace zostaną sprawdzone tego samego dnia.

6.    Zakodowane prace konkursowe po ogłoszeniu wyników nie zostaną oddane piszącym 

VII.           Podczas konkursu zostanie wyłoniony Mistrz Gramatyki.

Nagrody zostaną przyznane po sprawdzeniu prac.

                                   Karta zgłoszenia 

            I Edycja  Powiatowego Konkursu Mistrz Gramatyki

Imię i nazwisko ucznia

 

 

 

 

klasa

 

 

 

 

Pełna nazwa szkoły

 

 

 

 

Nr  telefonu i e-mail szkoły

 

 

 

 

Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu

 

 

 

 

                            …………                                     ………………………………………

Data i miejscowość                                           Podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka na stronie internetowej organizatorów; zgodnie z ustawą z dnia                        29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.).

……………………………………………………………………………………

 imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, podpis, data

REGULAMIN

XXXVI MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

I.                    ORGANIZATOR – Sochaczewskie Centrum Kultury

II.                UCZESTNICY KONKURSU

- Uczniowie szkół podstawowych                      klasy  0-III

                                                                       klasy IV-VI

- Uczniowie gimnazjów:                                    klasy I-III

III.             REPERTUAR

1.      Dotyczy wszystkich eliminacji:

Klasy 0- III            Jeden utwór (wiersz lub fragment prozy) – tematyka         dowolna

      Pozostali:                Dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna

2.      Dotyczy eliminacji finałowych:

·         Wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór (do wyboru przez uczestnika).
W przypadku wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu (dot. klas IV-VI i gimnazjum) – tematyka dowolna.

·         Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru.

·         Uczestnik może brać udział tylko w 1 placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział w eliminacjach z kilku placówek może skutkować dyskwalifikacją.

UWAGA!

-          Prosimy o wybieranie do prezentacji  utworów o cenionej wartości literackiej.

-          Prosimy nie prezentować utworów zamieszczanych w podręcznikach szkolnych.

-          Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 3 minut.

IV.              KRYTERIA OCENY

-          dobór repertuaru

-          interpretacja utworu

-          kultura mowy

-          ogólny wyraz artystyczny

V.                 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Konkurs prowadzony jest metodą trzystopniowych eliminacji:

-          eliminacje środowiskowe

odbywają się w szkołach i placówkach kulturalno – oświatowych na terenie dzielnic miasta i gmin

-          eliminacje miejsko – gminne

dla laureatów eliminacji środowiskowych przeprowadzają ośrodki kultury

-           po eliminacjach środowiskowych w Państwa placówce prosimy o wybranie 4 najlepszych recytatorów z każdej kategorii wiekowej i skierować na kolejny szczebel eliminacji do naszego Centrum, karty zgłoszeń należy wypełnić złożyć w sekretariacie SCK do dnia 25.03.2016r.

-           Eliminacje zostaną przeprowadzone w SCK ul. Żeromskiego 8 w dniu 01.04.2016r. o godz.10.30 dla klas 0-III i IV-VI oraz o godz.12.00 dla gimnazjum.

Bliższe informacje pod nr tel.(46)86225-05 lub na stronie sck.sochaczew.pl. 

UWAGA!!

Do Finału mogą zostać zakwalifikowani tylko recytatorzy, którzy przeszli przez wszystkie etapy konkursu.   

XX Mazowiecki Przegląd Twórczości Plastycznej WIKTORIANY 2016 WITRAŻ – siła światła i koloru

1. Organizatorzy: - Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, - Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, - Wójt Gminy Młodzieszyn.

2. Uczestnicy konkursu: - uczniowie szkół podstawowych klas III-VI - uczniowie szkół gimnazjalnych „Witraż – siła światła i koloru”

3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu witrażu. Temat prac jest dowolny i autorzy mogą sięgnąć swobodnie po motywy ze świata fauny i flory, tematykę religijną czy motywy dekoracyjne, a nawet zupełnie abstrakcyjne. Nie oczekujemy prac ze szkła, lecz z papieru, bibuły, krepiny i tym podobnych materiałów dających podobny efekt działania koloru jak w witrażach szklanych.

4. Wymiary: - prace dzieci ze szkół podstawowych – format A3 - prace młodzieży ze szkół gimnazjalnych – format 50cm x 70cm. Prace mogą być również wykonane w kwadracie 60cm x 60cm lub kole o średnicy 60cm

5. Oczekujemy wyłącznie prac wykonanych indywidualnie.

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę.

7. Prosimy o własne projekty, a nie kopie dzieł znanych artystów!

8. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę trwale przymocowaną (na odwrocie) do pracy zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i adres, nazwa szkoły/placówki kulturalno-oświatowej, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego zostało wykonana praca, tel. kontaktowy/adres e-mail

9. Prace, które nie spełnią wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.

10.Powołane jury przyzna nagrody I, II, III stopnia oraz wyróżnienia w każdej kategorii.

11. Kryteria oceny prac: - oryginalność pomysłu, - estetyka wykonania, - ogólne walory artystyczne.

12. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.

13. Przekazując pracę na konkurs uczestnik i jego rodzice/opiekunowie, zgadzają się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Organizatorów i publikowanie jej w innych mediach w celach związanych z konkursem.

14. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.

15. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Prace prosimy przysyłać do dnia 22.04.2016r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25. Wystawa wybranych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 16.05.2016r. o godz. 12.00 w sali GOK w Młodzieszynie. Tel. kontaktowy: 46-861 64 54, 501 513 934.

 „RODZINA- tu zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy”


Kuratorium Oświaty w Warszawie informuje o rozpoczęciu kolejnej - VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Szkół Podstawowych pt. „RODZINA- tu zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II z siedzibą w Bydgoszczy.

Konkurs skierowany jest do dzieci szkół podstawowych w trzech kategoriach:

  •  klasy I – III ( trzy nagrody główne i pięć wyróżnień)
  •  klasy IV – VI ( trzy nagrody główne i pięć wyróżnień)
  •  dzieci niepełnosprawne 

Szczegółowe informacje na stronie

http://www.fundacjaskarbowosci.pl/pl,akt-1,120,VI-OGOLNOPOLSKI-KONKURS-PLASTYCZNY.html

Miejski Konkurs Literacki dla klas IV-VI

 Szanowni Państwo!


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie serdecznie zaprasza do udziału w I Powiatowym  Konkursie Literackim pod hasłem „List do ulubionego bohatera literackiego”.

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu.

Prosimy o przekazanie tych  informacji osobom zainteresowanym oraz zachęcamy uczniów Państwa szkoły do udziału w konkursie.

Z poważaniem
Organizatorzy

 

REGULAMIN KONKURSU

CEL GŁÓWNY KONKURSU

1.     Rozwijanie wyobraźni i zainteresowań literackich wśród dzieci.

2.     Pobudzanie inicjatywy dzieci i młodzieży do wyrażania własnych opinii i zabierania głosu w ważnych dla nich kwestiach.

3.     Kształtowanie kultury wypowiadania się na różne tematy.

4.     Uczenie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa.

5.     Promowanie twórczości dziecięcej

WARUNKI UCZESTNICTWA

I.      Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych powiatu sochaczewskiego.

II.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie listu do ulubionego bohatera literackiego.

III.             Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy dostarczą na adres organizatorów samodzielną, dotąd nie publikowaną i nie nagradzaną pracę.

IV.            List powinien być napisany odręcznie.

V.   Liczba uczestników konkursu to sześć najciekawszych listów z każdej szkoły.

VI.            Każdą pracę należy umieścić w zaklejonej kopercie zawierającej dane personalne (imię, nazwisko ucznia, klasę, adres szkoły oraz imię

i nazwisko jego opiekuna, oświadczenie rodzica o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych).

VII.         Termin i miejsce składania prac  (osobiście lub pocztą) – do końca stycznia 2016 roku,   na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej 

ul. 15 Sierpnia 44,

96- 500 Sochaczew

Z dopiskiem: „List do…”

 

VIII.      KRYTERIA OCENY PRAC

1. Wartość merytoryczna i zgodność z tematyką.
2. Forma pracy.
3. Poziom literacki pracy.
3. Samodzielność i oryginalność.
4. Ogólna estetyka listu.

IX.            Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół oraz ogłoszone na stronie internetowej SP nr 2 (sp2sochaczew@gmail. com)

 w terminie do końca lutego 2016r.

X.   O terminie podsumowania konkursu oraz wręczeniu nagród i dyplomów poinformujemy osoby nagrodzone wraz z opiekunami do końca lutego.

XI.            Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane w szkolnej gazetce „Bez Tytułu” oraz na stronach internetowych SP nr 2 ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. )

 

Wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udzielają organizatorzy.

Telefon  kontaktowy SP nr 2: 46 862 22 76

 

                Nauczycielki j. polskiego SP nr 2 w Sochaczewie

 

                                        Justyna Miziołek i Elżbieta Cieślak

 

Załącznik

 

Oświadczam , iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 

............................................................................................

                               ( imię i nazwisko ucznia)

 

ucznia ............................................................................................

                                     ( klasa,  szkoła)

 

do celów związanych z jego udziałem w Powiatowym Konkursie Literackim  oraz na publikację pracy konkursowej. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

............................................                           …………………………….

( miejscowość, data)                                               (podpis rodzica, opiekuna)

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie "WY(ko)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY!". Stwórzcie w klasie komiks i pokażcie, że dopalacze to już historia! – to wystarczy, by wygrać w naszym konkursie.

 

Celem konkursu "WY(ko)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY!" jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania. Naszymi partnerami są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Zdrowia. To oni razem z MEN zafundują nagrody laureatom.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy całe klasy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Z każdej szkoły może zgłosić się dowolna liczba klas.

 

Co należy zrobić? To bardzo proste!

·         Na kartce A4 narysujcie wspólnie komiks i pokażcie w nim historię, jak dopalacze kradną życie.

·         Do 11 października wyślijcie nam swoją pracę na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Uczniowie zwycięskich klas wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystą Galę Finałową oraz zwiedzą Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

 

Na zgłoszenia czekamy do 11 października. Więcej informacji na stronie www.men.gov.pl

 

Z wyrazami szacunku

Zespół Departamentu Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 KONKURS "POLICJA PRZYSZŁOŚCI"

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w bezpłatnym
konkursie plastyczno-literackim „Policja przyszłości”.
Konkurs jest organizowany przez Komendę Główną Policji
w Warszawie oraz Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy
Radiowych z Poznania.

SPiDR jest koordynatorem kampanii edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży, m.in. Zachowaj Trzeźwy Umysł
Odpowiedzialny Kierowca.

ZADANIE KONKURSOWE:
Opisanie/narysowanie, jak będzie wyglądać policja
w przyszłości.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:
Każde dziecko ze szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej.

Konkurs można zorganizować podczas półkolonii,
obozów, festynów, warsztatów młodzieżowych.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
do 31 sierpnia 2015

GDZIE WYSŁAĆ PRACE:
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
w Poznaniu, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań. Na kopercie
dopisać: „Policja przyszłości”.

NAGRODY:
Tablety i aparaty fotograficzne

SZCZEGÓŁY KONKURSU:
www.trzezwyumysl.pl/policjaprzyszlosci

X edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”,

 

organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

Już po raz kolejny swój talent mogą zaprezentować fotografowie amatorzy, znający miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Temat tegorocznej edycji konkursu - „Z rodziną przez Mazowsze” - nawiązuje do nowej publikacji promującej województwo. Zachęca ona do aktywnego odkrywania i odwiedzania niezwykłych miejsc w naszym regionie.

 

Nabór prac potrwa do 30 czerwca br. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie Jury wybierze dziesięć wyróżniających się prac, których autorzy wezmą udział w weekendowych wyjazdowych warsztatach fotograficznych organizowanych wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów Jury wybierze 3 zwycięskie prace, a laureaci zostaną wyróżnieni podczas finałowej gali i otrzymają nagrody.

 

Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce Konkursy/Szkolenia > Konkursy fotograficzne .

 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zamieszczenie załączonej informacji oraz regulaminu konkursu w widocznym miejscu w szkole, jak również w administrowanych przez Państwa serwisach internetowych oraz włączenie się w rozpowszechnienie idei konkursu wśród uczniów.

 

Szkoła Podstawowa

im. Bolesława Chrobrego w Kapturach

 zaprasza do wzięcia udziału w II Powiatowym Konkursie Plastycznym

Papierosom mówimy NIE!”

 

 

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego

Papierosom mówimy NIE!”

§ 1

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

1.Propagowanie profilaktyki antynikotynowej;

2.Promocja szkoły i jej postaw prozdrowotnych na tle Powiatu Sochaczewskiego;

3.Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

4.Konkurs jest skierowany do dzieci klas I – VI.

§ 2

Organizator konkursu

1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Kapturach;

2.Patronem głównym konkursu jest Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Sochaczewie.

3.Partnerzy: Wójt Gminy Iłów, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie.

§ 3

Przedmiot konkursu

1.Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, wyklejanki, itp.) o tematyce antynikotynowej;

2.Prace muszą być wykonane w formacie A4.

§ 4

Założenia organizacyjne

1. Konkurs skierowany jest do dzieci ze wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Sochaczewskiego, które biorą udział w kampanii antynikotynowej prowadzonej przez Sanepid.

2. Szkoły, które zdecydują się na udział w konkursie muszą dostarczyć prace plastyczne w terminie do 5 czerwca 2015r na adres:

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego

Kaptury 5

96-521 Brzozów

lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę;

4. Każda szkoła wysyła po 3 najładniejsze prace z dwóch grup wiekowych (klasy I, II i III, oraz klasy IV, V i VI) wybrane przez szkolnego koordynatora konkursu

5. Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru:

- Imię i nazwisko

- Klasa

- Szkoła

- Imię i nazwisko do szkolnego koordynatora konkursu

- Kontaktowy numer telefonu do szkoły

6. Rozwiazanie konkursu nastąpi 10 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im. Boleslawa Chrobrego w Kapturach.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu;

8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz.833, z późn. zm).

9. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane właścicielom.

 

IV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Poezja ks. Jana Twardowskiego w obrazach”

pod patronatem

 

   Temat konkursu: „Kiedy kochamy innych, to niebo jest w dobrym humorze – jak ks. Jan Twardowski mówi o miłości.”

I.   Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Erminowie

Adres: Zespół Szkół

Erminów 1, 96-514 Rybno

Kontakt:  tel.: 46 862 24 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

II.  Cele konkursu:

     - przybliżenie postaci oraz twórczości ks. J. Twardowskiego,

     - odnajdywanie uczucia miłości w różnych przejawach ludzkich zachowań,

     - pobudzenie wyobraźni uczniów poprzez własną interpretację tekstu poetyckiego i

       przedstawienie go w formie obrazu,

     - rozwijanie umiejętności plastycznych i twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży,

     - dążenie do integracji różnych środowisk szkolnych

Informacje merytoryczne

1.      Konkurs  skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej w następujących grupach:

a)      klasy I – III szkoły podstawowej

b)      klasy IV – VI szkoły podstawowej

c)      gimnazjum

d)      szkoła średnia

 

2.      Zadanie konkursu polega na wykonaniu pracy w dowolnej interpretacji plastycznej do wybranego utworu literackiego ks. J. Twardowskiego spośród podanych w załączniku.

3.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a)      dostarczenie prac plastycznych wykonanych zgodnie z wymogami dotyczącymi formy określonej regulaminem konkursu,

b)      dotrzymanie terminu składania prac

4.      Każdy uczestnik winien posiadać opiekuna, który będzie odpowiadał za stronę merytoryczną pracy.

5.      Prace nagradzane w innych konkursach nie będą brane pod uwagę.

6.      Prace nie mogą naruszać praw osób trzecich.

7.      Prace plastyczne należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres:

 

Zespół Szkół

Erminów 1, 96-514 Rybno

Z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

 

III Forma prac

1.      Techniki plastyczne:

a)      rysunek – kredki, pastele, ołówek

b)      obraz – farby plakatowe, akrylowe, akwarele

c)      grafika – tusz

d)      kolaż

2.      Format prac nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.

3.      Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą:

a)      imię i nazwisko autora, klasa

b)      nazwę szkoły

c)      imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna

d)      numer telefonu kontaktowego, adres e-mail

e)      tytuł utworu ks. J. Twardowskiego, do którego została wykonana praca plastyczna

4.      Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

5.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezgodnych z formatem i techniką, nie związanych z tematyką.

 

IV Ocena prac i zasady przyznawania nagród

1.      Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:

- klasy I – III szkoła podstawowa

- klasy IV – VI szkoła podstawowa

- klasy I – III gimnazjum

- klasy I – III szkoła średnia

W każdej kategorii przewidziane są nagrody oraz wyróżnienia.

2.      Oceniając prace konkursowe, Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim:

a)      spójność treści z obrazem,

b)      ekspresję i sposób przedstawienia treści oraz oryginalność pomysłu,

c)      estetykę i staranność wykonanej pracy,

d)      stopień trudności zastosowanej techniki plastycznej,

e)      wrażenia estetyczne.

3.      Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury powołane przez Organizatora.

4.      Autorzy zwycięskich prac i ich opiekunowie o przyznanej w konkursie nagrodzie zostaną powiadomieni pisemnie i telefonicznie.

V. Przebieg konkursu

1. Gromadzenie prac. Prace należy nadsyłać w terminie do 18.05.2015r.

2. Ocena prac przez Komisję Konkursową i wyłonienie zwycięzców

3. Poinformowanie uczestników o wynikach konkursu

4. Wręczenie nagród.

 

VI. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych.

1.      Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikacje w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych.

2.      Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 1010 poź. 926 z póź. Zm.) dla potrzeb konkursu.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

 

       Zespół Szkół w Erminowie

 

A.     Flis

I.        Pazik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu konkursu

 

 

 

UTWORU DO WYBORU

 

1.      Co prosi o miłość

2.      Ostatnia

3.      Jesteś

4.      Pokochać

5.      Do domu

6.      Co to znaczy kochać?

7.      Do albumu

8.      Bez ciała

9.      Dlaczego?

10.  Bez tytułu

11.  Do albumu po raz drugi

12.  Jeśli nie do końca

 

 

 Pocztówka do autora - konkurs

Kochani! Już niedługo zaczyna się kolejna edycja Festiwalu Literatury dla Dzieci! Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk zapraszają w niezwykłą literacką podróż. Będą spotkania z autorami, konkursy, zabawy i mnóstwo fantastycznych książek!

 

W przygotowania do tego wyjątkowego wydarzenia możecie włączyć się już dziś! Opracujcie pocztówkę do jednego z autorów goszczących w tym roku na Festiwalu Literatury dla Dzieci i weźcie udział w konkursie, w którym do wygrania są wspaniałe zestawy książkowe.

Zadanie konkursowe:

Pocztówka powinna być przygotowana w wymiarze A6, najlepiej z papieru technicznego, dowolną techniką plastyczną. Powinna zawierać ilustrację, krótkie pozdrowienia dla autora, oryginalnie przygotowany przez Was znaczek i wpisanego adresata. Przewodnim tematem plastycznym mogą być jego obecne lub przyszłe książki... Starsze dzieci zachęcamy do dołączenia listu, w którym opiszecie, o czym Wasz ulubiony autor powinien napisać swoją kolejną książkę.

 

Autorzy podczas spotkań festiwalowych otrzymają Waszą korespondencję!

 

Przygotowaną kartkę przesyłajcie do siedziby Fundacji na adres:

 

Fundacja Czas Dzieci

ul. Felicjanek 10/17

31-­104 Kraków

z dopiskiem "Festiwal Literatury dla Dzieci 2015"

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 8 maja 2015 r.

 

Pamiętajcie, aby do pocztówki na osobnej kartce dołączyć swoje dane korespondencyjne, abyśmy mogli wysłać Wam nagrody!

Program Festiwalu Literatury dla Dzieci

Serdecznie zapraszamy do trzech miast festiwalowych: Krakowa, Warszawy i Wrocławia w dniach 12 maja-1 czerwca na cykl spotkań z autorami w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci. Przez trzy tygodnie będzie tam królować literatura!

 

Naszymi gośćmi będą m.in. Martin Widmark, Eva Susso, Toon Tellegen, Kim Jin-kyung, Maciej Wojtyszko, Iwona Chmielewska, Michał Rusinek, Andrzej Maleszka, Kim Jin-kyung, Marcin Szczygielski, Grzegorz Kasdepke, Małgorzata Węgrzecka, Rafał Kosik, Paweł Pawlak, Anna Czerwińska-Rydel, Agnieszka Frączek, Paweł Wakuła, Marcin Pałasz, Rafał Witek, Katarzyna Majgier, Beata Ostrowicka, Krzysztof Petek, Dariusz Rekosz czy Ula Palusińska.


 Biegaj, pływaj, skacz w dal z nami

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II z siedzibą w Bydgoszczy organizuje V Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Biegaj, pływaj, skacz w dal z nami - wysportowanymi SKARBOWCAMI”. Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci oraz walki „fair play”.

Każdy uczestnik wybiera i ilustruje jedną z 10 dyscyplin sportowych rozgrywanych podczas Mistrzostw Polski Skarbowców.

Konkurs odbywa się pod  honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej: http://www.fundacjaskarbowosci.pl/pl,akt-1,86,V-OGOLNOPOLSKI-KONKURS-PLASTYCZNY.html

 II Ogólnopolski Konkurs Literacki Najwyższe wartości

Regulamin

 

Głównym celem konkursu jest:

 -rozwijanie i wspieranie dziecięcej twórczości literackiej.

 -wskazywanie przez dzieci i młodzież najważniejszych wartości    życiowych takich jak np.: rodzina, szczęście, przyjaźń, miłość, radość życia, wiara, wolność, pokój, zdrowie, itp.

 

Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej z klas III-VI z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnik konkursu samodzielnie pisze wiersz- minimum 12 wersów -na wybrany przez siebie w/w temat  i przesyła go (pocztą elektroniczną  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.    lub listownie) na formacie A – 4 na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi

ul. Bolesława Chrobrego 7

77 – 200 Miastko

do 04 maja 2015 r.

Uczestnik może przesłać tylko 1 wiersz.

Do wiersza należy dołączyć kartę wykonawcy ( wzór karty w załączeniu) oraz zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Literackiego (wzór w załączeniu).

W przypadku, gdy prace zostaną przesłane drogą elektroniczną, zał. nr 1 powinien znajdować się  u nauczyciela – opiekuna ucznia przez okres pół roku od daty ogłoszenia wyników konkursu.

Prosimy o rozpropagowanie konkursu wśród nauczycieli nauczania zintegrowanego, polonistów, wychowawców klas i świetlic.

Jury do 26 maja 2015r.  oceni nadesłane wiersze i ogłosi wyniki konkursu na stronie internetowej szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Po ogłoszeniu wyników prześlemy nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania nadesłanych wierszy w zbiorku pt. Najwyższe wartości.

Szczegółowe informacje : p. Aleksandra Dróżdż; Joanna Wnuk-Lipińska                            nr tel. 598572962

                                    Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy

KARTA UCZESTNIKA II OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO  NAJWYŻSZE WARTOŚCI

Imię i nazwisko autora wiersza ……………………………………………..

Wiek …………………..   klasa ………………….

Tytuł wiersza: ……………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna:

……………………………………………………………………………………

Pełna nazwa szkoły, adres i numer telefonu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAŁACZNIK NR 1

Do Regulaminu II Konkursu Literackiego pt. „Najwyższe wartości”

   ………………………………..

                  Miejscowość, data

……………………………….………

……………………………………….

     Imię i nazwisko, adres rodzica(opiekuna prawnego) dziecka-

       - uczestnika Konkursu Najwyższe Wartości

 

 

                      Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) osoby niepełnoletniej

1. Oświadczam, że moje dziecko (wychowanek) jest autorem zgłoszonej pracy.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (wychowanka) przez organizatora na potrzeby Konkursu ( ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 28.08.1997r. DZ.U. Nr 133 z późn. zmian.).

3. Wyrażam zgodę na upublicznienie i wykorzystanie pracy (wiersza) mojego dziecka (wychowanka) przez Organizatora konkursu.

                                                          ……………………………………………..

                          podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 


Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

 „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!”

Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa

§ 1

Temat i cel Konkursu 

1.Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!”

2.Cele Konkursu:

1)Promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich,

2)Poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich, 

3)Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.  

 

§ 2

Organizator i Współorganizatorzy Konkursu 

1.Głównym Organizatorem Konkursu na Mazowszu jest Oddział Regionalny KRUS Warszawa.

2.Współorganizatorami Konkursu na Mazowszu są: 

1)Dyrekcje Szkół Podstawowych,

2)Jednostki samorządu terytorialnego, 

3)Lokalne lub regionalne mass media (prasa, radio, telewizja, internet), które zgłoszą swój akces. 

3.Współorganizatorami Konkursu mogą także zostać inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy pracy w rolnictwie, organizacje lub przedsiębiorstwa, które zgłosiły chęć współorganizacji w poszczególnych etapach Konkursu.

  & 3

Uczestnicy Konkursu 

1.Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu działania Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV-VI szkoły podstawowej. 

2.Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca 2015 roku organizacji Konkursu na druku nr 1a do Regulaminu.  

§ 4

Zadanie Konkursowe 

1.Zadaniem Konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice plastycznej, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich. 

2.Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Prac nie należy oprawiać. 

3.Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika Konkursu. 

4.Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę plastyczną. 

5.Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz opatrzona pieczęcią szkolną na odwrocie. 

6.Do pracy konkursowej powinny być dołączone: formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

§ 5

Kryteria oceny 

Przy ocenie prac konkursowych komisje konkursowe wezmą pod uwagę: 

a)zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 6 pkt.);

b)walory estetyczne pracy (max. 4 pkt.)  

§ 6

Organizacja eliminacji

1.W Województwie Mazowieckim Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

1)PT KRUS, 

2)wojewódzkim. 

2.Ogłoszenie Konkursu nastąpi w mass mediach Współorganizatorów Konkursu (prasa, radio, telewizja, internet) w miesiącu lutym/ marcu roku, w którym Konkurs zostanie przeprowadzony. 

3.Etap I (etap PT KRUS) obejmuje obszarem jedną Placówkę Terenową z terenu działania Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie. Dyrekcje szkół przekazują zebrane prace konkursowe do siedziby właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS do dnia 25 marca. Komisja Konkursowa do dnia 10 kwietnia wyłania laureatów I etapu Konkursu i przekazuje do 21 kwietnia po jednej pracy plastycznej z każdej kategorii wiekowej wraz z protokołem komisji (załącznik nr 2b do niniejszego regulaminu) i formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu do Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie. Wręczenie nagród laureatom I etapu następuje do dnia 5 czerwca. 

4.Etap II obejmuje obszarem województwo mazowieckie tj. teren działania Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie. Uczestnikami II etapu mogą być laureaci I etapu, którzy zajęli pierwsze miejsce, z każdej kategorii wiekowej. Komisja konkursowa II etapu wyłania laureatów do dnia 5 maja 

i przekazuje do Centrali KRUS trzy najlepsze prace z obu kategorii wiekowych wraz z protokołem z obrad Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). Wręczenie nagród laureatom II etapu nastąpi do 26 czerwca.   

§ 7

Nagrody 

1.Nagrody rzeczowe otrzymuje trzech laureatów w dwóch kategoriach wiekowych etapów I i II.

2.Fundatorem nagród dla laureata pierwszego miejsca w obu kategoriach wiekowych z każdego etapu konkursu jest Oddział Regionalny KRUS.

3.Fundatorem nagród mogą zostać inni Współorganizatorzy, którzy zgłosili chęć współorganizacji poszczególnych etapów. 

4.Nagrody rzeczowe:

a) etap I /etap PT KRUS/:

     I nagroda o wartości do 200 zł

    II nagroda o wartości do 170 zł

             III nagroda o wartości do 130 zł

           b) etap II /wojewódzki/:

    I nagroda o wartości do 1.100 zł

    II nagroda o wartości do 850 zł

              III nagroda o wartości do 700 zł

            Wyróżnienie o wartości do 500 zł

      5.   Laureatom etapu centralnego nagrody funduje Prezes KRUS.

6. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników konkursu wyróżnionych nagrodą o wartości powyżej 760,00 zł brutto zobowiązani są do uiszczenia 10% wartości nagród brutto tytułem podatku dochodowego, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012r. Nr 361 z późn. zm.).

§ 8

Rozstrzygnięcie konkursu

1.Sprawdzenie prac i wyłonienie laureatów Konkursu dokonuje komisja konkursowa składająca się z minimum trzech osób.

2.Przewodniczącym komisji konkursowej na poszczególnych etapach jest przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie.

3.Do zadań Komisji Konkursowych należy: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, sporządzenie protokołu komisji konkursowej o wynikach, zakup nagród, wręczenie nagród laureatom, sporządzenie pokwitowania odbioru nagród, rozliczenie poniesionych wydatków.

4.Skład Komisji Konkursowych działających na obszarze Placówki Terenowej KRUS wyznacza Kierownik PT KRUS w porozumieniu ze Starostami oraz innymi terenowymi współorganizatorami Konkursu z terenu PT KRUS.

5.Komisje działające na terenie PT KRUS powołuje Dyrektor OR KRUS w porozumieniu z Kierownictwem PT KRUS.

6.Komisję Wojewódzką złożoną z przedstawicieli Kasy oraz przedstawicieli współorganizatorów konkursu powołuje Dyrektor OR KRUS.

7.Do zadań Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy koordynacja przebiegu eliminacji w sposób zapewniający ich prawidłowy przebieg. Komisja zgodnie z kryteriami oceny wybiera trzy najlepsze prace z obu kategorii wiekowych. Postanowienia i werdykty Komisji są ostateczne.

8.Komisja może dokonać innego podziału nagród w zależności od merytorycznej oceny prac. 

9.Komisje konkursowe działające na terenie placówek terenowych KRUS sporządzają protokoły z przeprowadzonych przez siebie konkursów i przekazują je do komisji wyższego szczebla (wzór stanowią załączniki nr 2b do regulaminu).

10.Wojewódzka komisja konkursowa sporządza końcowy protokół (załącznik nr 2 do regulaminu) i wyłania laureatów. Nie dopuszcza się przyznawania miejsc ex equo.

11.Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego pn. ,,Bezpiecznie na wsi”.

12.Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego ,,Bezpiecznie na wsi” znaleźć można na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS.

 

 § 9 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

1.Termin ogłoszenia wyników i sposób wręczenia nagród zostanie ustalony przez 

      Organizatora i Współorganizatorów poszczególnych etapów Konkursu.

2.Otrzymanie nagród kwitują uczniowie, opiekun prawny lub dyrekcja szkoły na  

      protokole odbioru nagrody.

§ 10 

Postanowienia końcowe

1.Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac; z chwilą zgłoszenia ich do konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe nieodpłatnie przechodzą na organizatora – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prace mogą być wykorzystane i powielane do różnych publikacji, bez dodatkowej zgody autorów i ich opiekunów. Powyższe postanowienie dotyczy wyłącznie prac nagrodzonych w Konkursie.

2.Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne 

z prawem, posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób. 

3.Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody  rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie  danych osobowych ich dziecka przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, a także na publikację wizerunku dziecka oraz jego pracy w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z konkursem.

4.Laureaci konkursu mogą uczestniczyć w jego kolejnych edycjach.

5.Sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Centralna Komisja Konkursowa, której decyzje są ostateczne. 

6.Regulamin konkursu jest dostępny m.in. na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS. 

 

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

NA PISANKĘ

I KARTĘ ŚWIĄTECZNĄ

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie

 

Honorowy Patronat-Wójt Gminy Młodzieszyn p. Monika Pietrzyk-Połubińska

 

CELE KONKURSU

- rozbudzanie wyobraźni i aktywności twórczej uczniów

- poszukiwanie i rozwijanie inspiracji plastycznych

- kultywowanie tradycji świątecznych

- uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych

- pozyskanie środków na pomoc w rehabilitacji uczennicy naszej szkoły

 

REGULAMIN

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Młodzieszyn oraz zaprzyjaźnionych szkół. Zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

·       dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

·       klasy I-III

·       klasy IV-VI

Indywidualne prace: pisanki i karty mogą być wykonane dowolną techniką. Do pracy prosimy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora, klasę, szkołę, dane opiekuna. Nadesłanie pracy plastycznej na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

Termin nadsyłania prac - 18 marca 2015r. (środa)

Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie

Janów 71A

96-512 Młodzieszyn

Tel. 46 861 66 19

Kryteria oceny: samodzielność, pomysłowość, oryginalność, staranność wykonania

Komisja konkursowa nagrodzi najlepsze prace.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 22 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Janowie. Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom, lecz wezmą udział w aukcji. Dochód z ich sprzedaży przekazany zostanie na cel charytatywny – pomoc w rehabilitacji naszej uczennicy Sandry.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

REGULAMIN IV SOCHACZEWSKIEGO-OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „KOCHAM POLSKĘ…” – PEJZAŻ OJCZYSTY im. Władysława Ślewińskiego

§1 Organizator

1. Organizatorami IV-go Sochaczewskiego Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewińskiego, zwanego dalej Konkursem są: - Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie - Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach. 2. Kontakt do Organizatorów:  Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul.1Maja 21, Tel/fax. (46) 862-46-61 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. strona www: http://bibliotekamiejska.sochaczew.pl  Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego w Witkowicach, 96-512 Młodzieszyn, Witkowice 5 / 10 Prezes Jarosław Miaśkiewicz, tel. 880-046-419 a-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. strona www: slewinski.e-sochaczew.pl

§ 2 Zasięg konkursu Konkurs ma zasięg ogólnopolski, jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych: dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ 3 Cel konkursu

1. Kształtowanie wrażliwości oraz poszukiwanie piękna w codziennym życiu

2. Tworzenie osobistego, estetycznego sposobu wypowiedzi poprzez prace plastyczne

3. Kształtowanie wśród uczniów i dorosłych pozytywnego wizerunku rodziny, Ojczyzny oraz kreatywnego myślenia plastycznego o ochronie przyrody i dziedzictwa narodowego 4. Umożliwienie dzieciom, młodzieży i dorosłym zaprezentowania ich talentu artystycznego w temacie:

PEJZAŻ OJCZYSTY

5. Odwołanie się do nieprzemijających wartości wychowania rodzinnego w duchu wzajemnej miłości i szacunku do Ojczyzny. Możliwość upamiętniania ważnych miejsc historycznych. A także powszechnie znanych: miejsc, miejscowości - zaprezentowanych w estetycznej i malarskiej formie pracy plastycznej

6. Uatrakcyjnienie realizacji programu edukacyjnego w szkołach: kultywującego malarstwo narodowe poprzez postać syna ziemi Mazowieckiej – Sochaczewskiej, światowej sławy artysty i malarza Władysława Ślewińskiego.

§ 4 Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami dotyczącymi formy, określonymi w niniejszym regulaminie,

b) dotrzymanie terminu składania prac, c) w przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyznaczenie opiekuna (opiekunem może być rodzic lub nauczyciel), d) każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę plastyczną, wykonaną wybranymi przez siebie technikami plastycznymi,  Dopuszcza się prace rodzinne (np. dziecko + rodzic, z wyraźnym zaznaczeniem autorów pracy)

3. Wyklucza się zgłoszenia prac nagrodzonych w innych konkursach, wcześniej publikowanych lub przedstawianych na wystawach

4. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich

5. Każda praca musi być opatrzona metryczką zawierającą:

a) imię i nazwisko autora (autorów, w przypadku prac rodzinnych),

b) wiek autora (w przypadku uczniów należy podać klasę),

c) adres i miejsce zamieszkania,

d) nr telefonu kontaktowego, ewentualnie adres e-mail

e) w przypadku autorów niepełnoletnich konieczne jest podanie imienia i nazwiska opiekuna, nazwy szkoły, oraz telefonu kontaktowego do opiekuna.

6. Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu.

§ 5 Forma pracy

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej interpretacji tematu Konkursu : „KOCHAM POLSKĘ…” - PEJZAŻ OJCZYSTY

2. Techniki: a) rysunek – kredka, pastele, ołówek b) obraz – farby olejne, plakatowe, akwarele c) grafika – tusz

3. Format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4 (21x29,7 cm), nie większy niż A3 (29,7x42,0cm), na papierze bloków rysunkowych lub technicznych.

4. Prace rysowane lub malowane na papierze bez oprawy passe - partout i niepodklejane od spodu.

5. Blejtramy do obrazów olejnych akceptowane. Standardowe wymiary podane niżej : 13x18 cm, 18x24cm, 24x30cm, 24x33cm, 27x33cm, 27x41cm, 30x40cm 33x41cm, 33x46cm, 35x27cm, 35x40cm,

6. Obrazy namalowane na blejtramach przyjmujemy bez ram, nie oprawione.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezgodnych z formatem i techniką, niezwiązanych z tematyką lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

§ 6 Termin nadsyłania prac

1. Ogłoszenie konkursu nastąpi: 1 marca 2015 r. Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa dnia 30 kwietnia 2015r.

2. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew z dopiskiem : Konkurs plastyczny: : „KOCHAM POLSKĘ…” - PEJZAŻ OJCZYSTY

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki, lub dostarczania prac. W przypadku uszkodzenia prace nie będą oceniane.

§ 7 Zasady przyznawania nagród

1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury.

2. Laureaci o przyznaniu nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi zamieszczonymi w metryczce. Decyzje Jury są ostateczne.

3. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:

a) dzieci od 6 do 12 lat (szkoła podstawowa), wyszczególniono : w kategorii klas I-III oraz kategorii klas IV-VI

b) od 13 do 15 lat (gimnazjum), c) 16-do 19 lat (szkoły średnie), d) prace rodzinne (wyraźne opisane), e) dorośli (bez limitu wieku).

4. Oceniając prace konkursowe Jury weźmie pod uwagę przede wszystkim:

a) zgodność formy z wymogami regulaminu,

b) wkład pracy,

c) walory artystyczne pracy: oryginalność, kolorystyka, spontaniczność,

d) wpisanie się w ideę konkursu poprzez wyrażenie osobistych emocji.

5. Ogłoszenie wyników i podsumowanie Konkursu nastąpi w czerwcu 2015 r. podczas: V Wydarzenia Artystycznego 2015 r. „ Kocham Polskę…” Władysław Ślewiński.

6. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.

7. Jury przyzna: nagrodę lub wyróżnienie imienia Władysława Ślewińskiego w miarę posiadanych przez Organizatorów środków.

8. Główne Nagrody ufundowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przyznaje przewodniczący Jury Konkursowego prof. Ryszard Sekuła.

9. Pozostałe Nagrody imienia Władysława Ślewińskiego lub wyróżnienia przyznaje Jury Konkursu. Zmienia się jedynie sponsor – fundator nagrody, którego jednoosobowo ustala prezes TMMWŚ Jarosław Miaśkiewicz.

§ 8 Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach drukowanych i elektronicznych (strony internetowe Organizatorów).

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu. 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.

4. Uczestnicy mogą dobrowolnie przekazać prace na rzecz Organizatorów. W przypadku nie odebrania prac plastycznych w wyznaczonym terminie: do końca grudnia 2015 r .przechodzą one na własność organizatorów konkursu. 5. Prace nagrodzone można odebrać jedynie po zakończeniu wszystkich wystaw związanych z organizacją konkursu w roku 2015.

§9 Postanowienia końcowe

1. Ostateczne interpretacje niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 

 

Konkurs pod hasłem ENERGIA Z NATURY

  

MiniLO i Aniela zapraszają wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola do udziału w konkursie plastycznym: ENERGIA Z NATURY.

Aby wziąć w nim udział, należy przesłać pracę wykonaną przez uczniów lub przedszkolaków na adres redakcji. Jedna placówka może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę – technika jej wykonania jest dowolna. O zwycięstwie zadecyduje liczba głosów zdobyta w głosowaniu internetowym.

Termin nadsyłania prac upływa 26 października 2014 r.

Głosowanie odbędzie się w terminie 03-24 listopada 2014 r.

Zgłoszenie powinno zawierać: pełną nazwę i adres placówki, dane opiekuna, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz zgodę na publikację. Prace (z dopiskiem ENERGIA Z NATURY) prosimy nadsyłać na adres wydawnictwa: M&M Consulting, ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Regulamin Konkursu Energia z Natury >>

Nagrody:

  • warsztaty ekologiczne prowadzone przez specjalistów z firmy M&M Consulting,
  • roczne prenumeraty czasopisma “MiniLO&Aniela”,
  • atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. zabawki EcoCardToys.

ect

logo_ect

Partnerem konkursu jest firma EcoCardToys

 

Konkurs informatyczny

miniLOGIA

Rok szkolny 2014/15

I etap konkursu miniLOGIA 13
Rozpoczyna się I etap konkursu miniLOGIA i trwa do 06 listopada 2014 roku. Uczniowie oddają rozwiązania zadań (na nośnikach elektronicznych) nauczycielowi zajęć komputerowych w macierzystej szkole. Nauczyciel ocenia rozwiązania otrzymane od uczniów i kwalifikuje ich do drugiego etapu. Od czwartku, 06 listopada 2014 roku nauczyciele będą mogli pobrać z tej strony plik z informacjami o szczegółowych kryteriach oceniania, a następnie wypełnić w trybie on-line arkusz oceny. W czwartek, 11 grudnia 2014 roku na tej stronie zostanie opublikowana lista szkół, które do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały przynajmniej jednego ucznia. Żadna dodatkowa korespondencja nie będzie wysyłana do szkół.
Treści zadań do pobrania (PDF 94KB) 
Wytyczne do rozwiązywania zadań (PDF 355KB) 
Testy do rozwiązań w Logo 
Testy do rozwiązań w Pythonie 
09 października 2014
Powołanie konkursu przez MKO
Mazowiecki Kurator Oświaty powołał się w roku szkolnym 2014/2015 Wojewódzką Komisję przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA 13 celem przeprowadzenia konkursu.
Pierwszy etap konkursu rozpocznie się 9 października 2014 roku. Od tego dnia będzie można pobrać treści zadań oraz wytyczne do rozwiązywania zadań pierwszego etapu i oddawania ich do oceny.
Żadne wcześniejsze działania ze strony uczniów, rodziców, ani szkół, nie są wymagane. Oznacza to, że udział w konkursie nie jest związany z jakąkolwiek wcześniejszą rejestracją uczniów, ani szkół.
Zakres merytoryczny, ani uprawnienia finalistów i laureatów konkursu nie uległy zmianie w stosunku do konkursów organizowanych w ostatnich latach.
W bieżącym konkursie uczniowie mogą wybrać język programowania: Logo lub Python.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu
30 września 2014
Eklasa dla uczniów
W tym roku szkolnym organizujemy szkolenie dla uczniów szkół podstawowychProgramowanie w języku Logo w środowisku Logomocja, które pomoże uczniom przygotować się do startu w drugim etapie konkursu miniLOGIA. Szkolenie będzie obejmowało około 70 godzin pracy online i dwa spotkania stacjonarne. Jednym z warunków uczestnictwa jest ścisłe przestrzeganie terminów. Początek szkolenia 30 października 2014 r., przewidywane terminy spotkań to 13 listopada 2014 r. i 15 stycznia 2015 r. (spotkanie kończące). Zapisy od 28 października 2014 r. na stronie 

28 sierpnia 2014
Konferencja metodyczna
Zapraszamy nauczycieli zajęć komputerowych na konferencję metodycznąInformatyka dla wszystkich więcej
26 sierpnia 2014

 Zaproszenie do udziału

w I edycji konkursu

„Prawa Dziecka Oczami Dzieci”

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia zaprasza dzieci i młodzież szkół

podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie „Prawa Dziecka Oczami Dzieci”,

realizowanym w ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” pod honorowym patronatem

Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej,

którego członkiem komitetu honorowego została

Pani Joanna Kluzik – Rostkowska Minister Edukacji Narodowej.

Konkurs ma na celu kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację

w zakresie praw dziecka.

W ramach Konkursu dzieci powinny zostać zapoznane z podstawowymi zagadnieniami

Konwencji o prawach dziecka i stworzyć prace plastyczne w aspekcie wybranego jednego

lub kilku praw w niej zawartych.

Zaproponowana forma Konkursu wymaga od nauczycieli zapoznania dzieci z ich

prawami, a poprzez zaangażowanie dzieci w przygotowanie samodzielnych prac

plastycznych utrwala znajomość tych praw w świadomości dziecka.

Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A3 przy wykorzystaniu

następujących technik: rysunek, malarstwo lub kolaż (praca płaska).

Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników Konkursu 12 laureatów, po 4 w każdej

z grup wiekowych 6-10 lat, 11-13 lat oraz powyżej 13 lat.

W terminie ustalonym przez organizatora laureaci Konkursu wraz z opiekunem,

nauczycielem zwiedzą Belweder, Pałac Prezydencki (planowane jest spotkanie

z Małżonką Prezydenta RP Panią Anną Komorowską) oraz Centrum Nauki Kopernik,

a w trakcie uroczystości otrzymają nagrody rzeczowe i dyplom.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu. Prace konkursowe z formularzem

zgłoszeniowym (zał. 1) oraz oświadczeniem (zał. 2) należy przesyłać w terminie do dnia

10 listopada 2014 r. (data wpływu Pracy konkursowej do Organizatora) na adres:

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Komitet Honorowy

Marek Michalak Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf Joanna Kluzik – Rostkowska Cezary Grabarczyk

Rzecznik Praw Dziecka Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Minister Edukacji Narodowej Minister Sprawiedliwości

Janusz Stawiarski Anna Andrzejewska Prof. dr hab. Roman Hauser Andrzej Seremet

Dyrektor Wydawnictwa

Rodzina i Prawo

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości

ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny

Przewodniczący

Krajowej Rady Sądownictwa

Prokurator

Generalny

 

Konkurs dla szkół podstawowych! 

Informacja z 6.02.2014 r.

W imieniu Organizatora i Komisji Konkursowej, zachęcam  uczniów do udziału w organizowanych w ramach projektu Kajakowy Patrol Św. Franciszka II konkursu dla szkół podstawowych:

·        „ZATRZYMAJ RZEKĘ W KADRZE” – konkurs fotograficzny

Należy samodzielnie wykonać ciekawą fotografię rzeki (o dowolnej porze roku).

·        „OSZCZĘDZAJ WODĘ” – konkurs plastyczny

Razem z rodzicami należy wykonać ciekawy projekt naklejki zachęcającej do oszczędzania wody.

·         „WODNY TEATR” – konkurs filmowy

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie spektaklu teatralnego przedstawiającego problem ochrony wód i gospodarki wodnej.

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody:

 

KAMERY CYFROWE, APARATY FOTOGRAFICZNE, KSIĄŻKI EDUKACYJNE!

Zachęcam do udziału oraz proszę o pomoc w promocji, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Państwa placówki informacji o naszych konkursach. Więcej o projekcie i konkursach w załączonych materiałach oraz na stronie http://kajakowypatrol.pl/art/11/konkursy.html

Serdecznie zapraszam,

 

 

 

 

Nowe artykuły

Wydarzenia w roku 2014 NIEPEŁNOSPRAWNI SĄ WŚRÓD NAS 12 grudnia zostaliśmy zaproszeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni...
Opublikowano: 26/03/2017, 18:11
Wydarzenia w roku 2016
Opublikowano: 26/03/2017, 17:56
Wydarzenia w roku 2015  Zapraszamy  Jasełka 22 grudnia nasza sala gimnastyczna wypełniła się zaproszonymi gośćmi, rodzicami, nauczycielami i...
Opublikowano: 26/03/2017, 17:55
Promocja zdrowia  Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie została przyjęta do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w dniu 8...
Opublikowano: 03/12/2014, 10:51
Drodzy Absolwenci        Ten list kierujemy do Was drodzy Absolwenci Szkoły Podstawowej w Ruszkach – Janowie, ponieważ pragniemy odtworzyć historię...
Opublikowano: 20/02/2014, 13:16

Licznik odwiedzin

Today0
Yesterday2
Week2
Month34
All13910